Seria PA-500

    Alto Palo Rrjetet PA-500 eshte pjese e gjeneratës së te ardhshmes me nje siguri firewall për dislokimet e portave te internetit brenda zyrave te ndërmarrjeve të mëdha dhe të mesme.PA-500 e mbron rrjetat duke përdorur përpunim të lartë të performancës dhe të kujtesës dedikuar për krijimin e rrjeteve, sigurise, parandalimit e kërcënimit, filtrim URL dhe menaxhimit.

    Produktet me te reja