Seria PA-4000

    Seria PA-4000 është pjese e gjeneratës me performancë të lartë firewall, PA-4060, PA-4050 dhe PA-4020, të cilat janë të përshtatshme në mënyrë ideale për vendosjet e internetit me shpejtësi të lartë ne portat perkatese. Këto platforma të lartë të performancës janë bërë për të siguruar mbrojtje te firewall-it me shpejtësi xhiros deri në 10 Gbps , networking, sigurine e inspektimit dhe të menaxhimit të përmbajtjes.Alto Palo Rrjetet PA-4000 Seria përdor një backplane 10 Gbps midis procesorve, dhe ndarja fizike e të dhënave dhe aeroplan kontrollit siguron qasjen e menaxhimit qe eshte gjithmon ne dispozicion, pavarësisht nga ngarkesa e trafikut.

    Produktet me te reja