Seria PA-200

    PA-200 eshte i vogel ,i pershtatshem per tu vendosur kudo,mjaft i fuqishme për të ofruar nje firewall pjese te gjenerates se te ardhmes.PA-200 perdoret në zyrën dhe ndërmarrje. Kjo platformë e re shtrihet dhe kontroll mbi aplikimet, përdoruesit dhe përmbajtjet në zyrat e degës ndërmarrje.

    Produktet me te reja