3CX per ndertimin Call Center

  VoIP PBX IP eshte risia me e re per nje Call Center

  Nje Call Center mund ta bej pjese te kompanise modulin 3CX Phone Sistemit
  Nje moduli Center Call 3CX, ndihmon bizneset e vogla dhe të mesme (SMB) në menaxhimin e komunikimit te telefonatave në mënyrë më efikase dhe jap shërbim e lartë tek konsumatorët.
  Shërbimet ndaj biznesit tuaj ndaj konsumatoreve:
  • Real Time Agent & Queue Status and Statistics
  • Additional Advanced Queue Strategies
  • Karakteristikat e Agjentit
  • Detailed Call Center Reporting

  Moduli 3CX Call Center është në dispozicion per te shtuar 10 instalime për çdo sistem 3CX Phone

  Celsi i se ardhmes perfshin ne Modulin Center 3CX kete:
  • Advanced Real time Queue & Agent Statistics
  o Supervizori dhe Menaxheri kane akses ne kohe reale te kerkojn cdo informacioni nepermjet faqes Queues 3C

  Nga telefoni:
  o Ju mund te monitoroni statuset e radhes dhe te shikoni se kush prej agjenteve eshte i regjistruar
  o Supervisors mund te shikoje:
   Numrin e telefonuesit në radhë
   Numri i thirrjeve përgjigje / pa përgjigje
   Mesataren dhe kohen e pritjes se telefonates
   Kohen e regjistrimit te nje agjenti
  o Kohen se sa zgjat nje Calls waiting deri ne mometin e kryerjes se telefonates

  • Call Back Feature
  o The Call Back feature i lejon telefonuesit te presi ne radhe
  o Opsioni The Call Back munt te zgjidhet nga telefonuesi gjate kohes se pritjes per te pare sa min eshte duke pritur.
  o Nje email munt te dergohet nderkohe kur nje telefonate eshte ne linje.Nga ky funksion sherbimet ndaj klienteve jane permiresuar ,si konsumator potencial/ekzistues nuk do tiu duhej te prisnin ne telefon per te sherbyer.

  • Strategjitë shtesë te radhës
  o Moduli 3CX Call Center gjithashtu përmban një strategji tjeter Round Robin ku telefonuesi gjate pritjes qe dergon thirrjen,agjenti mer nje kohe sa me te gjate per tiu pergjigjur

  Produktet me te reja